Management Council

1.  

Shri. Nandkumar Gopalrao Bendale

 

President

2.    

Adv. Prakash Bhaskar Patil

 

Vice President

3.    

Shri. Suresh Ramkrishna Chirmade

 

Treasurer

4.    

Adv. Sitaram Shrawan Phalak

 

Secretary

5.    

Adv. Pramod Ninu Patil

 

Joint Secretary

6.    

Shri. Harish Shamlal Milwani

 

Member

7.    

Shri. Sudhir Gopal Bendale

 

Member

8.    

Prof. Charudatta Shirdhar Gokhale

 

Member

9.    

Shri. Laxmikant Tukaram Chaudhari

 

Member

10.    

Shri. Dnyandeo Totaram Patil

 

Member

11.    

Dr. Mrs. Minakshi Vijaykumar Waykole

 

Member

12.    

Dr. Harashwardhan Arvind Jawale

 

Member

13.    

Shri. Shrikant Sitaram Maniyar

 

Member

14.    

Prin. Dr. U. D. Kulkarni

 

Ex-Officio Member